KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI FAKULTAS:
Drs. Zoher Ahmad, MH

NIP: 196908161994031001
Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 16 Agustus 1968
Pangkat: Pembina TK.1 (IV/b)
Alamat: Jr.Kambing VII Gadut, Agam
No. HP: 081363030197

Pendidikan:

  • SD: SDN Sungai Jaring
  • SMP: Thawalib Pd. Panjang
  • SMA: KUI Thawalib Pd. Panjang
  • S1: IAIN Imam Bonjol Padang di Bukittinggi
  • S2: IAIN Bukittinggi

Leave a Reply